कारखाना भ्रमण

कम्पनीको सिद्धान्त: इमानदारी जग हो, गुणस्तर जीवन हो।

उत्पादन अवधारणा: कठोर योजना र कुशल काम।

विकास अवधारणा: हात मिलाएर सिर्जना गर्न, उत्पादन विविधता।

आध्यात्मिक अवधारणा: एकता र व्यावहारिकता, अग्रगामी र नवीन।

xiantang-1
xiantang-2